ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2228
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ รายการ

Post by matthana_tu » Tue Apr 09, 2024 3:25 pm

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๙ รายการ
Attachments
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง.pdf
(218.25 KiB) Downloaded 16 times

Post Reply

Return to “(o15) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”