ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบิติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบิติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Mon Mar 04, 2024 2:08 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบิติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
ประการศผู้ชนะจัดจ้างเช่าห้องประชุมฯ_กบน..pdf
(605.25 KiB) Downloaded 5 times

Post Reply

Return to “(o15) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา”