ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2256
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ

Post by matthana_tu » Fri May 17, 2024 10:54 am

ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ
Attachments
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบติดตามฯ.pdf
(53.13 KiB) Downloaded 32 times

Post Reply

Return to “(o15) ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง”