ประกาศประกวดราคา เช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สทนช.2

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1785
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคา เช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สทนช.2

Post by matthana_tu » Fri Feb 03, 2023 3:21 pm

ประกาศประกวดราคา เช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สทนช.2
Attachments
ประกาศประกวดราคา เช่ารถ สทนช.2.pdf
(161.9 KiB) Downloaded 3 times

Post Reply

Return to “ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”