ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สำนักงานทรัพ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1767
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สำนักงานทรัพ

Post by matthana_tu » Wed Feb 01, 2023 2:12 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ จำนวน ๑ คัน
Attachments
เปลี่ยนแปลง เช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ จำนวน ๑ คัน.pdf
(144.07 KiB) Downloaded 2 times

Post Reply

Return to “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง”