ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมน้ำโขง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1767
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมน้ำโขง

Post by matthana_tu » Fri Jan 27, 2023 1:22 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมน้ำโขง
Attachments
เปลี่ยนแปลงแผน 8 จังหวัด ริมน้ำโขง.pdf
(77.46 KiB) Downloaded 3 times

Post Reply

Return to “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง”