ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post by matthana_tu » Wed Mar 01, 2023 10:04 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ร่างประกาศโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำฯ.pdf
(136.08 KiB) Downloaded 45 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”