ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น

Post by matthana_tu » Fri Sep 15, 2023 4:03 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สทนช.3.pdf
(213.1 KiB) Downloaded 22 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”