ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1395
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

Post by matthana_tu » Thu Jan 20, 2022 1:33 pm

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ
Attachments
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม).pdf
(65.11 KiB) Downloaded 9 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”