ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1455
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Post by matthana_tu » Mon Oct 11, 2021 9:09 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Attachments
แผนจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื่นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
(66.35 KiB) Downloaded 70 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”