ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1653
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

Post by matthana_tu » Mon Jan 10, 2022 10:23 am

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน

Post Reply

Return to “งานซื้อ”