ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2228
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

Post by matthana_tu » Tue Dec 07, 2021 1:29 pm

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ คัน
Attachments
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ คัน.pdf
(66.62 KiB) Downloaded 36 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”