ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

Post by matthana_tu » Mon Oct 18, 2021 11:12 am

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน
Attachments
แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ภาค4.pdf
(68.99 KiB) Downloaded 37 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”