สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1429
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

Post by matthana_tu » Tue May 17, 2022 4:38 pm

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ)
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ช.3_2565 (ศอน.).pdf
(33.92 KiB) Downloaded 3 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”