สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของ สทนช.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1650
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของ สทนช.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post by matthana_tu » Mon Sep 05, 2022 1:46 pm

สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของ สทนช.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
Attachments
20220905014521.pdf
(31.02 KiB) Downloaded 5 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”