สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

Post by matthana_tu » Mon Jul 11, 2022 9:19 am

สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง จส.1-2565 (สลธ.).pdf
(84.26 KiB) Downloaded 6 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”