สัญญาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1426
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ฯ

Post by matthana_tu » Thu May 19, 2022 1:20 pm

จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการมีซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ” จำนวน 1 รายการ
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf
(59.82 KiB) Downloaded 5 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”