สัญญาซื้อกระดานไม้ก๊อก พร้อมหมุดปัก ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร และอื่น ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1585
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อกระดานไม้ก๊อก พร้อมหมุดปัก ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร และอื่น ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Wed Aug 17, 2022 5:29 pm

สัญญาซื้อกระดานไม้ก๊อก พร้อมหมุดปัก ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร และอื่น ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ศอน.ซ.2 2565.pdf
(32.32 KiB) Downloaded 4 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”