ราคากลางงานเช่าห้องประชุมและเครื่องฉาย LCD Projector กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สทนช.

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าห้องประชุมและเครื่องฉาย LCD Projector กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สทนช.

Post by matthana_tu » Mon Jun 06, 2022 4:40 pm

ราคากลางงานเช่าห้องประชุมและเครื่องฉาย LCD Projector กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สทนช.
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.81 MiB) Downloaded 53 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”