ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2151
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post by matthana_tu » Thu Mar 24, 2022 9:57 am

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.55 MiB) Downloaded 33 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”