ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2228
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง

Post by matthana_tu » Fri Feb 11, 2022 3:07 pm

ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.63 MiB) Downloaded 54 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”