ราคากลางงานเช่าห้องประชุม และเครื่องฉาย LCD Projectorโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2208
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าห้องประชุม และเครื่องฉาย LCD Projectorโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการฯ

Post by matthana_tu » Tue Dec 14, 2021 3:48 pm

ราคากลางงานเช่าห้องประชุม และเครื่องฉาย LCD Projectorโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Attachments
ราคากลางงานเช่า.pdf
(1.56 MiB) Downloaded 34 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”