ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post by matthana_tu » Mon Sep 20, 2021 2:57 pm

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.45 MiB) Downloaded 36 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”