ราคากลางจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1429
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

Post by matthana_tu » Wed May 18, 2022 10:32 am

จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการมีซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ” จำนวน 1 รายการ

Post Reply

Return to “ราคากลางงานจ้าง”