ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ

Post by matthana_tu » Mon Jun 06, 2022 6:35 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Attachments
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปตท. (เดิม) สทนช.1.pdf
(127.07 KiB) Downloaded 19 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”