ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประกอบการลงพื้นที่โครงการติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประกอบการลงพื้นที่โครงการติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริ

Post by matthana_tu » Mon Jul 18, 2022 3:37 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประกอบการลงพื้นที่โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Attachments
ประกาศผู้ชนะ.pdf
(375.97 KiB) Downloaded 5 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”