ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ

Post by matthana_tu » Tue Apr 12, 2022 9:39 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Attachments
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ.pdf
(71.35 KiB) Downloaded 17 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”