ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ ฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ ฯ

Post by matthana_tu » Thu Mar 17, 2022 2:40 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ

Post Reply

Return to “งานจ้าง”