ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขงฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขงฯ

Post by matthana_tu » Fri Feb 04, 2022 4:52 pm

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง
Attachments
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ 8 จังหวัดริมน้ำโขง.pdf
(67.14 KiB) Downloaded 13 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”