ยกเลิกประกาศเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ยกเลิกประกาศเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post by nahathai » Mon Sep 10, 2018 11:06 pm

ยกเลิกประกาศเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Attachments
37518_ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf
(59.47 KiB) Downloaded 124 times

Post Reply

Return to “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง”