เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

Post by nahathai » Thu Jun 07, 2018 6:49 pm

เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะเริ่มต้นสนับสนุนศูนย์บัญชาการน้ำแห่งชาติ
Attachments
โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล.pdf
(486.27 KiB) Downloaded 131 times

Post Reply

Return to “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง”