ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

Post Reply
nahathai
Posts: 650
Joined: Fri Mar 30, 2018 2:55 pm

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

Post by nahathai » Fri Mar 30, 2018 6:05 pm

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
Attachments
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
(701.82 KiB) Downloaded 157 times

Post Reply

Return to “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง”