ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Post by matthana_tu » Thu Jul 07, 2022 3:50 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างฯ.pdf
(147.14 KiB) Downloaded 29 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”