ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1585
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

Post by matthana_tu » Tue Jun 21, 2022 3:26 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 อาคาร
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคา ก่อสร้าง สทนช.1.pdf
(154.68 KiB) Downloaded 11 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”