ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีฯ

Post by matthana_tu » Thu May 12, 2022 11:18 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
Attachments
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 881 ล้าน.pdf
(153.14 KiB) Downloaded 65 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”