ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายฯ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายฯ

Post by matthana_tu » Fri Dec 24, 2021 2:36 pm

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
Attachments
ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน.pdf
(147.49 KiB) Downloaded 69 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”