ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทีทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2228
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทีทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร

Post by matthana_tu » Tue Aug 23, 2022 10:17 am

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทีทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 1 อาคาร
Attachments
ร่างปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทนช.4.pdf
(136 KiB) Downloaded 57 times

Post Reply

Return to “ร่างประกาศเอกสารเพื่อวิจารณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”