เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply

Post Reply

Return to “งานเช่า”