สัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply

Post Reply

Return to “งานเช่า”