สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

Post by matthana_tu » Fri Oct 30, 2020 6:21 pm

สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
Attachments
สัญญาเช่าอาคารไตรมาสที่ 1.pdf
(466.61 KiB) Downloaded 46 times

Post Reply

Return to “งานเช่า”