สัญญาจ้างโครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างโครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย

Post by matthana_tu » Thu Jun 16, 2022 1:28 pm

สัญญาจ้างโครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf
(525.91 KiB) Downloaded 15 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”