สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

Post by matthana_tu » Wed Sep 29, 2021 6:54 pm

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ จ.22-2564 (สลธ.).pdf
(59.31 KiB) Downloaded 22 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”