สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Thu Sep 23, 2021 5:15 pm

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.20-2564 (สลธ.).pdf
(83.99 KiB) Downloaded 28 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”