สัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Moter) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Moter) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

Post by matthana_tu » Thu Sep 23, 2021 2:50 pm

สัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Moter) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า (183 กิโลวัตต์)
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf
(61.16 KiB) Downloaded 23 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”