สัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒

Post by matthana_tu » Tue Jul 13, 2021 3:02 pm

สัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ งาน
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จส.6-2564 (สลธ.).pdf
(84.69 KiB) Downloaded 27 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”