ประกาศสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (๕ รีมแพ็ค) และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (๕ รีมแพ็ค) และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ

Post by matthana_tu » Thu Sep 23, 2021 3:56 pm

ประกาศสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (๕ รีมแพ็ค) และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ
Attachments
ประกาศสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (๕ รีมแพ็ค) และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ.pdf
(504.02 KiB) Downloaded 40 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”