สัญญาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive SSD 250 GB และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive SSD 250 GB และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by matthana_tu » Mon Sep 06, 2021 8:04 pm

สัญญาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive SSD 250 GB และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล.pdf
(31.01 KiB) Downloaded 24 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”