สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเเละอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเเละอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post by matthana_tu » Fri Jan 29, 2021 11:01 am

สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเเละอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.2-2564(สลธ).pdf
(32.69 KiB) Downloaded 60 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”