ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สทนช.๔)

Post Reply

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”