ราคากลาง เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post Reply

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”